Sederová večeře

17.04.2011 - 15:00

Podobně jako v loňském roce se i letos uskuteční na naší faře tzv. Sederová večeře, připomínka židovské večeře na oslavu slavného vyjití (= exodus) Izraele z egyptského otroctví. Tato večeře má, podobně jako jiné židovské svátky, hluboký vztah ke křesťanské víře –

právě během této večeře Ježíš Kristus ustanovil Nejsvětější svátost a začalo při ní jeho slavné přejití (= pascha) skrze smrt k životu.

Večeře se bude konat na faře dne 17. dubna v 15 hodin odpoledne. Má přesně stanovený průběh a pořadí úkonů (odtud jeho název). Kromě pojídání symbolických pokrmů se předčítají texty z Pesachové Hagady. Co je to Hagada?

Hagada (hebrejsky: הגדה) neboli „vyprávění“ je kniha zaznamenávající řád domácích bohoslužeb při sederu během svátku Pesach. Hagada je převyprávěním příběhu o vyvedení Židů z Egypta, které je doplněno o události související s Pesachem. Text Hagady je založen na rituálu předepsaném v období druhého Chrámu a obsahuje komentáře převzaté z midraše a Talmudu, modlitby, požehnání a žalmy spolu s výklady různých obřadních aktů a dodatkem s tradičními sederovými písněmi (z wikipedie).

Cílem večeře není dobře se najíst (skutečně loni byli někteří účastníci v tomto ohledu zklamaní a říkali, že mají ještě hlad), ale spíše připomenout si a prožít tyto i pro nás křesťany významné skutečnosti. Žádná část pokrmu se nepřijímá jen tak, kvůli samotnému jídlu, každá má svůj symbolický význam.

Egyptské rány

To se týká třeba části večeře, při které se připomínají tzv. egyptské rány. Egyptských ran bylo dohromady deset:

  • Krev - proměnění egyptských vod v krev (Exodus 7,14-25)
  • Žáby - seslání žab, které zamořily zemi (Exodus 7,26-8:11)
  • Štěnice (Exodus 8,12-15)
  • Mouchy - invaze komárů a much (Exodus 8,16-28)
  • Mor - dobytčí mor (Exodus 9,1-7)
  • Vředy - hnisavé vředy, které postihly zvířata i lid (Exodus 9,8-12)
  • Krupobití - krupobití (někdy popisováno jako „padající oheň“), které zničilo úrodu a pobilo i zvířata (Exodus 9,35)
  • Kobylky - hejna žravých kobylek, která zničila úrodu v Egyptě (Exodus 10,1-20)
  • Tma - která padla na Egypt na tři dny (Exodus 10,21-29)
  • Pobití prvorozených - kdy zemřeli během jediné noci všichni prvorození Egypta od zvířete až po faraonova syna (Exodus 11,1-12,36)

Těmito ranami byli stiženi Egypťané, aby konečně propustili Izraelité na svobodu. Deset ran egyptských je připomenuto během večeře symbolicky tak, že každý účastník namočí do svého poháru s vínem prst nebo příbor a ukápne kapku vína na talíř při každé ráně. Po vyjmenování deseti ran se zpívá píseň Dajenu (dosl. „Nám by to stačilo“) jako připomínka toho, že cílem vysvobození z Egypta nebylo způsobit Egypťanům utrpení a že i kdyby Bůh provedl pouze jeden z těchto zázraků, Izraeli by to stačilo (podle wikipedie).

K tématu egyptských ran ještě můžete shlédnout kousek videa, které se snaží objasnit přirozeným způsobem, jak se věci tehdy mohly odehrát.