Seminář rétoriky

V sobotu dne 18.11.2006 od 14. do 17. hodiny proběhl na faře a v kostele v Ostrovačicích seminář rétoriky, který vedla herečka Mahenova divadla v Brně paní Hana Hlaváčková. Semináře se zúčastnilo asi 35 farníků z našich farností, především lektoři čtení Písma.
Zmíněný seminář byl velmi užitečný, neboť jsme se dověděli mnoho nových poznatků o naší mateřštině. Místy jsme se i docela pobavili, protože ani při tomto učení nezapomněla paní Hlaváčková na trochu humoru. Nejdříve jsme byli asi půldruhé hodiny na faře a potom asi stejnou dobu jsme mrzli v kostele. Stejně si ale myslím, že to zase nikomu až tak nevadilo. Četli jsme stále dokola asi dva texty z Písma a pořád jsme na nich měli co vylepšovat.
S paní Hlaváčkovou jsme se rozloučili asi v 17 hodin poděkováním a kytičkou.

Autoři článků: