Seslání Ducha svatého - přání

Když se o letnicích na apoštoly vylil Duch svatý, ani jeden nezůstal sedět na své židli, aby vychutnával své vnitřní hnutí. Hnalo je to ven do ulic, a to s takovým nadšením, že se lidé ptali, co asi pili.

Louis Evely

Přijď Duchu Otce a Syna. Duchu lásky. Duchu synovství. Duchu pokoje, důvěry, síly a radosti. Přijď tajemný jásote v slzách světa, vítězný živote ve smrti země. Otče chudých, oporo utištěných, světlo pravdy, lásko, která se vylila do našich, srdcí. Přicházej denně, stále znovu a více. Miluji tě, protože jsi láska sama. Děkuji ti, oživovateli.
Duchu svatý, přebývej ve mně. buď pečeti živého Boha ve mně, že jsme jeho vlastnictvím. Neopouštěj mne ani v boji života, ani na konci, až mne všechno opustí.

Z knihy A. Pereiry, Myšlenky a modlitby

Kéž si v těchto dnech uvědomíme, že Duch svatý svou silou vyzbrojuje každého věřícího, aby se mohl účastnit na Božím velikém záměru, který je sjednocení všech věcí v Kristu.

P. Bedřich Provazník

Autoři článků: