Setkání biřmovanců 2.10

V pátek 2. 10. v 19 hodin se bude na faře konat setkání biřmovanců.

Život farnosti: