Setkání farností Rosického děkanství (2005)

Brněnská diecéze je územně rozčleněna do 20 správních celků - děkanství. Jedno z nich má sídlo v Rosicích. V sobotu 17. září letošního roku měli farníci z jednotlivých farností Rosického děkanství nebývalou příležitost k osobnímu setkání. Konalo se v Oslavanech.

Kromě společné mše svaté na začátku dne a společné pobožnosti na závěr byla pro účastníky nachystána řada akcí alternativního charakteru. Každý se mohl věnovat tomu, o co měl zájem.

Po úvodní mši svaté zůstali téměř všichni přítomní v kostele, protože následující chvíle byly věnovány prezentaci jednotlivých farností. Moderátorem byl p. L. Strašák ze Zbraslavi. Za některé farnosti hovořil jejich pan farář, některé farnosti představil svým vystoupením někdo z přítomných laiků.

Několik farností se představilo aktivně, například scénkou ze života (Zbraslav) nebo vystoupením pěveckého sboru (Oslavany). Na tomto místě nutno připomenout velmi zdařilé vystoupení Scholy z Říčan. Schola nejen že přítomným předvedla ukázku svého sborového umění, ale na závěr svého vystoupení včlenila do společného zpěvu rytmických církevních písní většinu přítomných.

Mnozí v kostele zůstali i po přestávce, protože zbraslavská farnost nabídla ke shlédnutí muzikál s názvem „Jesus Christ supermlád“. Při této příležitosti upozorňujeme, že toto představení je připraveno i do Ostrovačic (sokolovna, 7.1.2006 v 17:00 hodin).
Jiní, zejména děti v doprovodu svých rodičů, mohli sejít do městečka a navštívit klubovnu mladých, modelářskou dílnu nebo se zúčastnit zábavné soutěže v areálu místního zámku. S obdivem, uznáním a potěšením jsme mohli procházet obnovenými prostorami dříve tak zdevastovaného zámku. V jednom ze zrestaurovaných křídel je umístěno zajímavé muzeum hornictví a hasičské muzeum.

I když počasí v ten den výletům příliš nepřálo, z Ostrovačic, Veverských Knínic a Říčan odjížděl téměř plný autobus. S několika účastníky z Rosic, kteří také využili této dopravní možnosti, byl zcela naplněn. Domů jsme se vraceli unavení ale spokojení. Už dnes se těšíme na 2. setkání, které je plánováno na rok 2006 do Zbraslavi.

Autoři článků: