Setkání mládeže s o. biskupem (2006)

Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem před Květnou nedělí

Jednoho chladného dubnového rána se obyvatelům brněnského centra naskytl zajímavý pohled. Ulice byly zaplněny menšími či většími hloučky mladých lidí, kteří postupně obsadili okolí katedrály sv. Petra a Pavla. Všichni přišli za jediným cílem - setkat se s naším otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem.
Celé dopoledne bylo o zábavu postaráno. Každý si mohl vybrat jednu ze šestnácti tematických skupin. Nabídka byla velice pestrá, mluvilo se mimo jiné o vztazích, hudbě i o historii. Mezi přednášejícími byli například Martin Holík, Jiří Šlégr, Marek Orko Vácha, Aleš Juchelka a mnozí další.
K obědu se nečekaně podávaly výtečné a jedinečné párky, pro velký úspěch s hořčicí a rohlíkem. Poté následoval odpolední program plný scének a pozvánek na další akce určené mládeži.
Celé setkání bylo zakončeno společnou mší svatou, při které rozlehlá brněnská katedrála téměř „praskala ve švech“. Byli jsme také svědky nevšedního zážitku. Otec biskup světil novou vlajku brněnské diecéze. Tu si pak mohl každý ve zmenšené podobě odnést domů do své farnosti.

Autoři článků: