Setkání seniorů 15.12.2010

Setkání jsme zahájili zpěvem písně Raduj se v Pánu vždycky, mj. i v návaznosti na radostnou 3. neděli adventní, kterou jsme před pár dny slavili. Po několika slovech o adventu jsme si již tradičně chvíli zacvičili a protáhli se.

Hlavním programem setkání bylo zpravodajství paní Ludmily Franzové z 5. celostátního setkání animátorů ve dnech 5.-6. listopadu, kterého se zúčastnila jako vyslankyně našich farností.

Setkání se zúčastnili senioři ze všech diecézí, taky biskupové Jan Baxant, Josef Kajnek a Karel Otčenášek, nejstarší ze všech biskupů. Kromě bohoslužby, sdílení se a přednášek se tam konal i koncert Evy Henychové, beseda s Martinem Stropnickým aj.

Paní Franzová nám předala i pár myšlenek z přednášky P. Fialy na setkání animátorů seniorů:

Senioři jsou neviditelnou generací. Mají méně významné postavení, mladí jimi někdy opovrhují, politici se o nich baví maximálně před volbami. Přitom moudrost, charakteristika Boží (viz i adventní antifona ze 17. prosince), je právě výsadou seniorů (i když samozřejmě neplatí, že každý senior je moudrý). Moudrost se získává, taky tím, že senior, kterému alespoň některé vnější starosti ubyly, se umí zastavit a naslouchat (viz Maria a Marta v Lk 10). Současně je třeba být aktivními i ve stáří, neuzavřít se do svých problémů, myšlenek na své nemoci apod. Příkladem takovéto správné aktivity je současný papež Benedikt 16.

Na našem setkání seniorů jsme si dále poslechli jednu píseň Evy Henychové, občerstvili se dobrotami, které senioři přinesli a především se potěšili tím, že jsme spolu a faktem, že věříme v Boha.