Setkání seniorů 16.6

Ve středu 16. června 2010 se na faře v Ostrovačicích konalo pravidelné setkání seniorů. Na programu bylo, jako obvykle, nějaké povídání, malé pohoštění, také tělocvik.

V souvislosti s končícím Rokem kněží jsme hovořili o kněžích a o všem, co souvisí s jejich životem (viz níže). Dokonce jsme dělali kvíz (viz zde) a dověděli se přitom spoustu nových a zajímavých věcí.

Pak jsme si prohlédli fotografie z různých akcí farnosti, mezi nimi i z přítomného setkání, takže jsme mohli vidět sami sebe, jak se bavíme, cvičíme apod.

Už se těšíme na další setkání v září!

Texty k Roku kněží

KNĚZ - OBLÍBENÝ OBJEKT KRITIKY
 • Když je jeho kázání o pět minut delší než obvykle: „Je únavný.“
 • Když je krátké: „Nedal si s ním práci.“
 • Když mluví hlasitě: „Jeden by z něho ohluchl.“
 • Když mluví středně silně: „Člověk nerozumí ani slovu.“
 • Když není doma: „Pořád někde lítá.“
 • Když je doma: „Je pecivál.“
 • Když navštěvuje své farníky: „Nikdy není doma k zastižení.“
 • Když je na faře: „Nikdy za nikým ani nezajde.“
 • Když mluví o penězích: „Moc si na ně potrpí.“
 • Když o nich nemluví: „Nikdo neví, co s nimi dělá.“
 • Když je dobrý organizátor: „Dělá trochu moc věcí najednou.“
 • Když není: „Farnost je mrtvá.“
 • Když dlouho zpovídá: „Je moc zvědavý.“
 • Když zpovídá krátce: „Nechce nikomu naslouchat.“
 • Když jeho mše začíná včas: „Hodinky mu jdou dopředu.“
 • Když začne o minutu později: „Nikdy nezačíná včas.“
 • Když je mladý: „Nemá žádné zkušenosti.“
 • Když je starý: „Měl by jít do důchodu.“
 • A když zemře: „Nikdo ho nikdy nemůže nahradit.“

z knihy Bůh ukrytý v příbězích, KNA 2002

Citáty o kněžství

Kdybychom si plně uvědomili, co kněz pro zemi znamená, zemřeli bychom: ne ze strachu, ale z lásky... Bez kněze by utrpení a smrt našeho Pána nemohly přinést žádný užitek. Je to kněz, kdo pokračuje v díle vykoupení na zemi... Jaký smysl by měl dům plný zlata, když by nebyl nikdo, aby otevřel jeho dveře? Kněz drží klíče k nebeským pokladům: on je to, kdo otevírá dveře, on je správcem dobrého Pána a opatrovníkem jeho bohatství... Ponechejte farnost po dvacet let bez kněze, a budou tam nakonec uctívat zvěř... Kněz není knězem sám pro sebe, je knězem pro vás.

Jan Maria Vianney

Příklad svatého Jana Marie Vianneye mě přirozeně přivádí k tomu, abych poukázal na oblasti spolupráce, které je třeba ještě více otevřít věřícím laikům. Kněží a laici tvoří dohromady jediný kněžský lid a na základě své služby žijí kněží mezi laiky, „aby všechny vedli k jednotě lásky, ,aby se v bratrské lásce navzájem srdečně měli rádi a v uctivosti předcházeli jeden druhého“ (Řím 12,10).

Benedikt XVI, 16. 6. 2009

Z knihy Praktické podněty k Roku kněží a tématu kněžství,
Biskupství brněnské 2010.