Setkání seniorů ve středu 16. března

Letošním rokem začala tříletá příprava na oslavy 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu, aby zde šířili křesťanství. Pokřtili knížete Bořivoje a kněžnu Ludmilu.

Svatý křest je základem celého křesťanského života a to je důvod, proč jsme se svátostí křtu věnovali na 1. setkání seniorů v tomto přípravném roce.

Zamýšleli jsme se nad „Poselstvím Svatého Otce Benedikta XVI. k postní době.“ Svatý Otec nás v něm vyzývá ke znovuobjevení našeho křtu. Popeleční středou jsme vstoupili do doby postní. Do období, které nám připomíná čtyřicetileté putování vyvoleného národa do země zaslíbené. Postní doba nám také připomíná Ježíšovu přípravu na své poslání. Cesta postní dobou je poutí k velikonočním svátkům.

Sešli jsme se u „postního“ stolu. Účastnice připravily svoje zákusky, pečivo, jednohubky…

V modlitbě jsme vzpomněli a uctili památku právě zesnulé paní Boženy Svobodové, která mezi nás chodívala.

Pan farář nám promítl zobrazení různých forem křtu, jak jsou zachyceny na freskách, obrazech i sousoších. Pak přišla chvilka cvičení, které vedla paní Marie Mikulášková. Po nácviku správného dýchání, držení těla a celkového protažení následovalo prohlížení obrázků z Afriky. Pan Strakoň z Veverských Knínic je nadšený cestovatel a letos v lednu navštívil Keňu v Africe. Vyprávěním a spoustou fotografií nám tuto zemi přiblížil. Setkání jsme ukončili přátelským povídáním a radostně jsme se rozešli za svými dalšími povinnostmi.

Autoři článků: