Slavnost sv. Lucie v Říčanech

V předvečer svátku sv. Lucie 12. 12. 2008 uspořádaly obec a říčanské organizace pro děti lampionový průvod. I přes nepřízeň počasí v podobě padajícího mokrého sněhu se zúčastnilo asi 70 lidí.

Po rozžehnutí lampionů před školou se účastníci přesunuli do kostela.

V prostoru osvětleném jen lampiony zazněla starodávná antifona "Ejhle Hospodin přijde" a P. Ludvík Bradáč vyprávěl dětem o životě sv. Lucie.

Z kostela se průvod vydal kolem parku ke kapličce. Pokračoval ulicí Školní, kde ve tmě čekaly na svou příležitost "Lucky". Mládež převlečená do bílých hábitů se zabílenými obličeji hrozila procházejícím dětem vařečkami, košťaty a posypávala je moukou... (která se bohužel v mokru rychle měnila na lepivé těsto).

Kašna v parku nasvícená svíčkami připomněla, že Lucie je patronkou světla. Účastníci si zde zazpívali píseň od Hradišťanu "Pozdraveno budiž světlo."

Dál průvod směřoval k vánočnímu stromu, kam bylo mezitím rychle přesunuto ozvučení, a prostor byl osvětlen. Školní i předškolní děti ukázaly svá krátká vystoupení - písničky, básničky a pranostiky. Předvedl se i klub rodičů s dětmi RÁČATA. Všechny děti dostaly koláčky a všem se pro zahřátí podával horký nápoj. Nad hloučky, které postávaly v parku i po ukončení programu, se nesla vůně čajíčku, "svařáčku" a vánočního punče. Děkujeme všem, kteří přispěli k realizaci.

Svatá Lucie (12. 12.) je patronkou: slepců, nemocných dětí, kajících se nevěstek, sedláků, sklářů, sedlářů, švadlen, pradlen, krejčích, tkalců, nožířů, kočích, písařů, notářů, poduškářů, pedelů, vrátných, spisovatelů, advokátů, služek, podomních obchodníků.

Bývá vzývána při domácích pracích, za spořádanou domácnost, proti očním nemocem, proti bolestem v krku, proti infekcím, proti krvácení, proti úplavici. Zobrazována jako panna v dlouhém oděvu, se symboly: dvojitý kříž, kniha, palma, svítilna, svíčka, pochodeň, meč ...

Autoři článků: