Slavnost v Tasově k uctění památky básníka Jakuba Demla

Dne 20. února se konala v Tasově u Velkého Meziříčí vzpomínková slavnost při příležitosti 50. výročí úmrtí kněze, katolického spisovatele a básníka Jakuba Demla, které připadlo na 10. února. Pietní akt začal mší sv. v kostele sv. Petra a Pavla. Mši celebroval otec biskup Pavel Posád, který velmi pěkně o Demlovi mluvil v kázání. A také o tom, jak se on sám velmi těžko a jen pozvolna s Demlovým dílem v totalitní éře seznamoval. Demla charakterizoval jako „člověka, který stále hledal pravdu“. Na konci mše sv. zazpívala skupina studentů Katolického gymnázia několik písní a mladé děvče zarecitovalo báseň Jakuba Demla „Až budu umírat“.

Poté se přítomní odebrali k hrobu spisovatele, který je přímo u kostela. Zde opět studenti zazpívali a otec biskup se spolu s ostatními pomodlil. Píseň k Matce Boží slavnost ukončila.

Na hřbitově jsme měli možnost pozdravit se s Janem Zahradníčkem, synem básníka Jana Zahradníčka, který byl Demlovým přítelem a do Tasova za ním jezdíval. Zahradníček zemřel přesně 4 měsíce před Demlem 10. 10. 1960, pohřeb měl v nedalekém Uhřínově, kde tenkrát s rodinou bydlel. Oba patřili k „zapovězeným autorům“, Zahradníček prošel mnoholetým vězením. Jakub Deml vězení unikl zřejmě jen díky ochranné ruce, kterou nad ním držel básník Vítězslav Nezval, pocházející také z tohoto cípu Vysočiny. Sám komunista, byl v té době sekčním šéfem na komunistickém ministerstvu informací Václava Kopeckého. Ve prospěch katolického kněze Demla, který „nemohl sloužit politice, která byla bez Boha“, svědčil prý veřejně u Okresního soudu. A použil asi i jiných cest. Přesto bylo o básníku Jakubu Demlovi tenkrát řečeno „jeho jméno nebudiž v tomto národě tištěno“.

Během slavnostního odpoledne bylo možné navštívit také malou výstavu v kapli u kostela, projít se v zahradě Demlovy vily a poté se zúčastnit literárního pásma z Demlova díla v kulturním domě. Mše sv. a vzpomínky u hrobu se zúčastnil také náš pan farář Bradáč spolu s několika farníky, milovníky Demlova díla.

Naše malá skupinka se vzhledem k mrazivému počasí rozhodla zajít na horký čaj do hostince U Lišků, kde jsme mj. mezi dalšími návštěvníky poznali básníka Jiřího Kuběnu. Do tohoto hostince chodíval kdysi i Jakub Deml. Měl prý rád plzeňské pivo, a když nebylo na čepu, dal si víno. Měl místo u stolu poblíž šenku, občas hrával taroky, ale rád sedával přímo v kuchyni, kde vedl řeči s paní Liškovou.

Slíbili jsme si, že do Tasova znovu zajedeme v příhodnější roční dobu, abychom poznali i místa v okolí, po kterých se Jakub Deml rád procházel.

Autoři článků: