Slavnost žehnání vína

27. prosince je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Podle křesťanské tradice apoštol Jan kdysi požehnal nádobu s otráveným vínem a zbavil tím jed jeho účinku. Připomínkou události je žehnání vína, které se tradičně provádí v tento den především ve vinařských oblastech. Ale žehnání vína má i obecnější rozměr, protože se jím zdůrazňuje přikázání lásky zaznamenané ve spisech apoštola Jana.

V období loňských Vánoc jsme tuto slavnost slavili už druhým rokem také ve farním centru v Ostrovačicích. Vinná réva se zde v současnosti sice už nepěstuje, ale v dřívějších dobách bývala velmi důležitou místní zemědělskou plodinou. Svědectví o tom podává i znak městyse Ostrovačice, jehož centrálním motivem je právě vinný kmen (viz článek starosty Ing. T. Hájka).

Je přirozené, že po provedeném žehnání přineseného vína slavnost pokračuje přátelským posezením, při němž leckterá z těch lahvinek přijde zákonitě o svůj obsah. Mluví se o všem možném: připomínají se biblické příběhy mající souvislost s vinnou révou, „znalci“ hodnotí kvalitu požehnaného vína, spřádají se plány, co dělat v rámci společenství během následujícího roku, …

Při svěcení vína se používá tato žehnací modlitba:

Pane, náš Bože,
ty nám dáváš mnoho dobrých darů.
Také víno je tvým darem.
Je plodem země i lidské práce
a tvůj Syn Ježíš Kristus si je zvolil
jako znamení nové smlouvy ve své Krvi.
Požehnej nás na přímluvu svého apoštola Jana
a dej, ať toto víno +
přijmeme jako dar tvé lásky k nám.
Pomoz nám, ať stále zakoušíme,
že jsi Bůh pravý, dobrý a věrný,
který vlévá radost do lidských srdcí
a upevňuje jejich společenství.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen.

Autoři článků: