Slovo mladým o manželství a o knihách

Je vám šestnáct, sedmnáct, možná i více roků a máte co dělat, abyste se vyznali sami v sobě. Dnešní doba vám v tom mnoho nepomůže. Spíše naopak. V církvi jsme však zodpovědní jeden za druhého. A jako křesťané máme navíc jednu velikou výhodu: Jedinečný příklad v Ježíši Kristu, Panně Marii a výjimečnou literaturu - Bibli.
Vy však máte tisíc dalších otázek a ty se stále více točí kolem slova láska a manželství.

Dietrich Bonhoeffer napsal ve vězení svatební kázání pro svou neteř. A v něm říká: „Manželství je víc než vzájemná láska. Má vyšší důstojnost a moc. Neboť manželství je svaté Boží zřízení, kterým chce zachovat lidi až do konce dnů. Ve své lásce se vidíte ve světě sami, v manželství jste součástí řetězu pokolení, která Bůh nechává vzniknout ke své slávě a odejít a která volá do Svého Království, ve své lásce vidíte pouze své vlastní štěstí, manželstvím jste postaveni zodpovědně před světem i před Bohem, i před lidmi. Vaše láska patří vám samým osobně, manželství je něco nadosobního, je to stav, úřad, poslání. Bůh chce skrze vás nechat zazářit na této zemi něco z reality nebe.“

Těch tisíc otázek zůstává. Jak je zodpovědět? Čtěte. Duchovní život vyžaduje vědomosti.
Chtěli bychom vám proto některé knihy doporučit. A chtěli bychom vám poradit. Čtěte nejen knihy o lásce, ale také knihy o duchovním životě. Je to jedna z cest, jak najít své životní poslání.

Norbert Cummins - Osvobození k radosti (Úvod do nauky sv. Jana od Kříže)
Sv. Terezie od Ježíše - Život
Victor Sión - Duchovní realismus Sv. Terezie z Lisieux
Kardinál Suenens - Duchovní cesta
Waltraud Herbstrith - Prodlévání před Bohem (s Terezií z Avily, s Janem od Kříže, s Editou Steinovou)
Michel Quoist - Povídej mi o lásce
Marie Frydrychová - Malá škola lásky
Henri Joyeux - Jsme zamilovaní
W. Trobisch - Dva středy, však jeden kruh (Jaký je muž a co by o tom měla vědět žena)
I. Trobischová - Radost být ženou