Společenství (1993)

Od března letošního roku se skupina několika mladých manželských párů z naší farnosti, za účasti pana faráře schází ve čtvrtek večer jedenkrát za čtrnáct dnů na faře v Ostrovačicích.
Naše setkání se dělí na dvě podstatné části. V první z nich, v tzv. modlitební, rozjímáme nad vybraným textem z Bible, sdělujeme ostatním ve skupině, co nás v textu oslovilo, následují chvály, díky, smír a prosby.
Druhá část, která bývá za následujících čtrnáct dnů, je setkání „ povídací“, kdy si sdělujeme a předáváme svoje zkušenosti z výchovy dětí, posloucháme přednášky na magnetofonových kazetách a potom diskutujeme a rozebíráme zajímavé knihy. To vše prolíná zpěv duchovních písní za doprovodu kytary nebo elektrofonických varhan.
Tato setkání sledují oživení křesťanského života v rodině i mezi svými bližními a získáni nových poznatků a informaci. Nouze není ani o legraci, která vždy vyplyne ze spontánní diskuse mezi zúčastněnými. Podílení se na rozjímáních i diskusích je samozřejmě dobrovolné a hovoří ten, kdo má potřebu sdělit ze svého nitra svým bližním, co cítí. Ale i ten, kdo se aktivně nezúčastní rozhovorů a jen naslouchá, odchází obohacen o duchovní prožitky, zkušenosti, modlitby a tím vším prodchnutou atmosféru manželských setkání.
Od listopadu se každých čtrnáct dní ve čtvrtek také na faře schází modlitební společenství otevřené pro zájemce všech věkových kategorií z naší farnosti,jehož náplní je rovněž modlitba nad Písmem svatým a obohacení duchovního života.
Setkání mládeže probíhá vždy první neděli v měsíci odpoledne na faře.
Doufáme, že po přečteni těchto řádků alespoň někteří z Vás rozšíří řady našich společenství. Srdečně Vás zveme mezi nás. Vždyť jsou to přece slova našeho Pána, který řekl: Kde jsou dva nebo tři, tam jsem já uprostřed nich. (Mt 18,20)