Společenství manželských párů (1995)

I v tomto roce se budeme scházet na modlitebních a povídacích setkáních na faře v Ostrovačicích. Přesný den není ještě určen, ale již teď se těšíme na společné duchovně prožité chvíle. Například Zuzka a Josef prožili o prázdninách duchovní cvičení v Brně, a protože jsme jejich příspěvek neotiskli, určitě si o zážitcích popovídáme.
Pokud se chtějí někteří manželé zúčastnit „manželských setkání“, je dobré přihlásit se Řezaninům již během listopadu.