Státní vyznamenání P. Františku Fráňovi

V den státního svátku 28. října 2010 udělil ve Vladislavském sále Pražského hradu prezident Václav Klaus při slavnosti na počest vzniku Československého státu státní vyznamenání řadě význačných osobností kulturního, vědeckého a společenského života. Mezi vyznamenanými byl také P. František Fráňa, kněz brněnské diecéze, který obdržel medaili Za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství.

František Fráňa se narodil 11. února 1938, od mládí toužil stát se knězem. Podařilo se mu to až individuální přípravou a tajným studiem pod vedením vynikajících kněží, mj. P. St. Krátkého. Kněžské svěcení přijal František 25. 3. 1968, dále však pracoval v civilním zaměstnání u firmy Chirana a VÚZT Brno. Teprve v prosinci 1989 dostal P. Fráňa prozatímní souhlas k veřejné kněžské službě. V roce 1990 nastoupil jako druhý spirituál na obnovované Biskupské gymnázium v Brně. Tam působil jako rektor konviktu ubytovaných studentů. Po dvou letech odešel jako spirituál na Biskupské gymnázium ve Žďáře nad Sázavou, kde působí dodnes i jako vyučující náboženství.

Je duchovním vůdcem Kolpingova díla pro ČR, stál u zrodu Radia Proglas. Je autorem řady publikací zaměřených na mladé a na práci s nimi.

Ještě v  době hluboké totality se mu podařilo uskutečnit jeden dávný sen svého mládí – vybudovat a provozovat prázdninový tábor pro věřící děti. Ten sen se stal skutečností v roce 1967 a trvá dodnes. Tábor Radost (mezi zasvěcenými známý pod jménem Amerika) má sídlo v Orlických horách nedaleko Klášterce nad Orlicí. Jemu věnuje František Fráňa, mezi „svými skauty“ populární a oblíbený Tišek, už 44 roků všestranné zásadní péče a pedagogického umu.

Mnoho krásných chvil tam v minulých letech prožilo také několik dětí z Říčan a z Veverských Knínic. Někteří dospělí se zapojili do práce kolem tábora v době svých dovolených, především v táborové kuchyni i při vedení skupin (paní Helena Malášková, Jaroslava Čertková, Hana Mikšová).

Na základě zprávy v denním tisku

Autoři článků: