Stavba kostela v ŘKF Brno-Lesná

p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman"; }a:link, span.MsoHyperlink { color: blue; text-decoration: underline; }a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed { color: purple; text-decoration: underline; }div.Section1 { page: Section1; }

Známé sídliště Lesná v Brně má velikost okresního města s 25.000 obyvateli, přesto existovalo dlouhá léta zcela bez farnosti a farního zázemí. Situace se začala pomalu měnit po roce 1989. Nejdříve dominikáni, pak augustiniáni a nakonec jezuité zajišťovali nedělní bohoslužby v pronajatém sále bývalého agitačního střediska. Jezuité zaštítili stavbu Duchovního centra, které má v názvu jméno P. Martina Středy a blahoslavené Marie Restituty.

P. Martin Středa, rektor jezuitské koleje v Brně, je považován za duchovního ochránce Brna z doby obléhání města Švédy v roce 1645.

Blahoslavená Marie Restituta se narodila pod občanským jménem Helena Kafková v brněnských Husovicích, od roku 1914 pracovala jako řeholní sestra a ošetřovatelka v několika vídeňských nemocnicích, po připojení Rakouska k Říši se pro své postoje stala nepohodlnou nacistickému vedení, přímo na operačním sále byla 18. 2. 1942 zatčena a 30. března 1943 popravena.

Samostatná farnost na Lesné byla zřízena v roce 2005 a následně byla předána do správy diecéznímu knězi. Velkým současným záměrem farnosti je postavit kostel. Farníci v čele se svým duchovním správcem hledají obětavé dárce a sponzory, ale také podnikají nejrůznější aktivity a korunkou ke korunce se snaží nashromáždit potřebné prostředky.

Např. pro rok 2011 vydali stolní kalendář, jímž chtějí šířit znalosti a úctu ke svým patronům, a jeho prodejem získat další prostředky. Cena kalendáře je pouhých 50,- Kč. Kalendář je možné si prohlédnout a objednat u pisatelů tohoto příspěvku.

Další činorodou aktivitou je sbírání našich i cizích neplatných bankovek a mincí, případně zbytků valut, které mnohdy zůstávají doma z cest do zahraničí. Farnost je dokáže zhodnotit (např. pro sběratelské účely).

Farnost Lesná děkuje všem dobrodincům za štědrost, obětavou pomoc a modlitbu.

Kontakty: P. Pavel Hověz, farář, tel.: 539 002 927, e-mail: phovez@quick.cz.