Stavební úpravy (1994)

STAVEBNÍ ÚPRAVY PLÁNOVANÉ DO BUDOUCNA?

Z těch důležitějších bychom rádi provedli tyto:
- osazení žlabů na prelaturu
- stažení kostela
- práce na odstranění vlhkosti zdiva
- nová fasáda na kostele.
Kromě těchto prací nás čeká také spousta údržbářskýcsh oprav, které zaberou hodně času, ale pro mnohé z nás nejsou vidět.
Proto bychom znovu chtěli poděkovat všem, kteří v loňském roce přiložili ruku k dílu, a také všem, kteří jakýmkoliv obnosem přispěli k možnosti zaplatit náklady spojené s opravami.