Stručně z redakční rady

Během podzimu letošního roku se z členství v redakční radě omluvila Iva Ďásková z Říčan. Důvodem jsou zvýšené časové požadavky v souvislosti se zahájeným studium vysoké školy.

V minulém čísle jsme stručně připomínali 30. výročí trvání kněžství bývalého faráře našich dvou farností P. Jaroslava Horáka. Působením tiskařského šotka se tam objevil chybný údaj o letech působení otce Jaroslava mezi námi. Správně má být 1984 – 85. Pozorní čtenáři, a jistě i on sám, si toho povšimli. Moc se omlouváme.

Farní zpravodaj Ořík má tímto 9. (tentokrát vánočním) číslem za sebou plná tři léta své oficiální existence (pod registrací na MK). Připočteme-li k tomu 7 čísel předchozích pod všeobecným označením Farní zpravodaj, vstupuje jím do 6. roku svého vycházení. Doufejme, že se v dobré kondici dožije aspoň svého „růžového“ výročí.

Autoři článků: