Svatocecilské setkání

26.11.2009 - 17:30

Ve čtvrtek 26. listopadu se v kostele v Říčanech konalo obvyklé "Svatocecilské setkání", tedy setkání k poctě sv. Cecílie, patronky hudby a hudebníků.

Po mši svaté (v 17.30), zaměřené hlavně na děti, se konalo vlastní setkání, které bylo delší než v předchozích letech (rozcházeli jsme se domů až po půl osmé večer), ale přesto, že se konalo v poměrně studeném kostele, uběhlo velmi rychle a naplnilo nás radostí.

Hlavním aktérem setkání byla samozřejmě říčanská schola sv. Petra a Pavla, vedená paní Dagmar Ryšánkovou, která nám v úvodu řekla pár slov o důležitosti, kráse i náročnosti liturgického zpěvu.

Poté, co schola zazpívala několik písní ze svého repertoáru, začali se nám představovat její jednotliví členové, s tím, že každý zazpíval nějakou píseň, od nejmenších až po největší. Pak byli vyzváni i ostatní přítomní v kostele, aby přišli dopředu a něco zazpívali. Pár se takových našlo, i když laťka zvednutá zpěváky ze scholy byla opravdu hodně vysoko. Největší úspěch měl dvouletý (nebo ještě mladší?) Matouš (viz foto). Pak ještě hráli někteří na své hudební nástroje, děti zazpívaly pár "ukazovacích" písniček. Bylo to krásné, jak je možné vidět i na dalších fotografiích zde.

A večer byl o to radostnější, že toho dne se v rodině Ďáskových, která téměř celá ve sboru zpívá a hraje, narodil malý Martin!

Bohu za vše patří dík a chvála a taky zpěv!