Svatocecilské setkání v Říčanech

24.11.2011 - 17:30

Ve čtvrtek 24. listopadu se bude v kostele v Říčanech konat obvyklé "Svatocecilské setkání", tedy setkání k poctě sv. Cecílie, patronky hudby.

Sv. Cecílie je římská mučednice ze 3. století (narodila se kolem r. 200). Už jako dítě se stala křesťankou. Žila však v zemi pohanské, v zemi, kde se tvrdě křesťané pronásledovali, v zemi která byla pro ni cizinou.

Na příkaz svých rodičů (byli to šlechtici z rodu Cecilů) se musela vdát za pohana Valeriána. Při svatbě, zatímco zněly hudební nástroje, Cecílie zpívala ve svém srdci Bohu. – Odtud pochází její patronát nad hudebníky a zpěváky. O svatební noci pak svému manželovi prozradila, že je křesťankou, že patří Kristu, že pouze Kristu dala svůj život. Z Valeriána se zanedlouho stal horlivý křesťan, v Krista uvěřil i jeho bratr Tiburcius. Oba bratři, spolu s Cecílií, se starali o pronásledované křesťany, těšili uvězněné, pohřbívali mrtvé. Kvůli tomu oba muži byli zatčeni a sťati. Prefekt Almachius při pátrání po jejich majetku narazil na Cecílii, která odvážně vyznala, že je křesťankou. Prefekt se rozzuřil, dal ji vsadit do vařící vody. Ta ji však neusmrtila. Třikrát na ni pak tasil meč, třikrát Cecílie přežila. Těžce raněná ležela ještě tři dny ve svém domě. Všechen svůj majetek odkázala chudým. Pak zemřela – 22. listopadu r. 230. Odtud její svátek v tento den.

Sv. Cecílii chceme oslavit tímto způsobem: Nejprve bude mše sv., při níž bude zpívat říčanská schola sv. Petra a Pavla. Mše sv. začne v 17.30. Hned po skončení mše sv. zazpívá schola ještě pár dalších písní. A potom budou vyzvány děti i ostatní lidé z našich farností, aby něco zazpívali nebo zahráli k poctě sv. Cecílie. Na děti čeká sladká odměna, na všechny, kteří zpívají písně Bohu ve svém srdci, věčná odměna v nebi.