Svatohubertská mše svatá

04.11.2009 - 17:00

Ve středu 4. listopadu v kostele ve Veverských Knínicích se poprvé konala Svatohubertská mše sv. Této události se zúčastnilo veliké množství věřících nejen z našich farností, mezi nimi několik myslivců.

Ve stylově vyzdobeném kostele čtyři trubači z Mendelovy zemědělské a lesnické university v Brně provedli Vackovu Hubertskou mši B dur.

Triumfální fanfáry vyjádřily ohromující příchod Krista k vévodovi Hubertovi během lovu a současně nás pozvaly k přijetí Pána Ježíše Krista k sobě.

Po mši sv. nás hudebníci ještě seznámili se svým hudebním repertoárem a s mysliveckou hudbou obecně, jakož i s obtížností hraní na své hudební nástroje (především s problematikou vytváření tzv. tlumených tónů pomocí staré techniky hry "krytí").

Zájemci o účast na Svatohubertské mši sv. si mohou udělat v neděli (8. listopadu) výlet do Křtin, kde se bude podobná mše sv. konat v 10.30 hodin.