Svátost smíření pro biřmovance

V pátek 4. září v 17.30 bude v kostele v Ostrovačicích příležitost ke svátosti smíření pro biřmovance a jejich kmotry.

Život farnosti: