Svatovojtěšské ocenění Zdeňka Pololáníka

Na svátek sv. Anežky České 13. listopadu 2010 převzal Zdeněk Pololáník diplom a stříbrnou Svatovojtěšskou medaili od pana arcibiskupa D. Duky v katedrále sv. Víta, Václava a  Vojtěcha v Praze za celoživotní přínos duchovní hudbě.

Slavnostní chvíle byly završeny pozváním do arcibiskupského paláce, kde jsou vystaveny obrazy arcibiskupů minulých staletí. Z reprezentačních sálů, vyzdobených  krásnými rozměrnými gobelíny a křišťálovými lustry, byl úchvatný pohled na večerní osvětlenou Prahu.

V dopise pana arcibiskupa bylo i pozvání pro jubilantovy nejbližší. Této možnosti využila naše dcera s vnučkami.

Na památku, i pro ty, kteří se slavnostních okamžiků nemohli účastnit, pořídily fotografie nejen z katedrály, ale i z přátelského setkání s milým panem arcibiskupem.

Autoři článků: