Svěcení vína 2009

Den 27. prosinec 2009 byl plný událostí: Při všech mších svatých dvojice našich manželů obnovily své manželské sliby.

Jelikož však toho dne jsme oslavili nejen svátek sv. Rodiny, ale i sv. Jana Evangelistu, odpoledne se na faře pořádalo setkání spojené s požehnáním vína.

Přišlo kolem šedesáti farníků, takže, jak už je to v našem opraveném sále zvykem, nemohli jsme se tam vejít, takže někteří měli nemístné poznámky o tom, že by se měl sál prodloužit o farářův pokoj.

Po povzbuzení k vzájemné lásce (víno je symbolem lásky a vinaři podávají víno jeden druhému k pití se slovy: "pij lásku sv. Jana") a po požehnání vína jsme se potěšili nejen pitím vína, ale především naším společenstvím. Kéž mu Bůh stále žehná a vylévá do našich srdcí víno (tedy lásku) Ducha svatého!