Svědectví z celosvětového setkání v Kolíně nad Rýnem (2005)

Chvála Kristu.

Všechny vás srdečně zdravíme a chtěli bychom vám předat vřelé pozdravy od Svatého otce, který nám dával své požehnání i pro všechny v našich domovech.

Naše pouť začala v Brně na Petrově mší svatou s naším biskupem Vojtěchem Cikrlem, který nám dal na cestu své požehnání. Poté jsme vyrazili do Würzburgské diecéze, kde nás již očekávali. V malém Weltjugendtag městečku Randersacker začínala naše první část poutě.

Farníci nás přijali s radostí a ubytovali ve svých rodinách, kde se o nás s péčí starali. Zde jsme strávili následující 4 dny, plné duchovního i společenského programu. Navštívili jsme vinice a vinné sklepy, typické pro tuto část Bavorska, kamenické muzeum a mnoho dalších kulturních památek v okolí. Jedno odpoledne jsme také strávili v klášteře Sester Mariiných, kde jsme se setkali s mladými z Schönstattského hnutí z celé České republiky.
Zúčastnili jsme se také mezinárodního křesťanského festivalu za účasti Würzburgského biskupa a mnoha dalších zástupců z celého světa.
Na rozloučenou nám naši přátelé z Randersackeru uspořádali táborák, kde jsme společně zpívali české a německé křesťanské písně.

V pondělí na svátek Nanebevzetí Panny Marie jsme vykonali pouť na nedaleké mariánské poutní místo, kde byla sloužena česká mše svatá. Poté jsme vyrazili na cestu do Kolína nad Rýnem.

V Kolíně se nás sešlo kolem 3000 Čechů. Českým národním centrem se stal kostel svaté Anežky. Zde probíhal každý den společný dopolední program, který zahrnoval mši svatou, katecheze našich biskupů, svědectví a nejrůznější scénky.
Mimo jiné jsme zde vyslechli i svědectví dcery blahoslaveného Mikuláše, kolínského rodáka, který byl umučen v koncentračním táboře. Odpoledne následoval mezinárodní program s nepřeberným množstvím hudebních festivalů, koncertů a přednášek. První den našeho pobytu v Kolíně přivítal poutníky z celého světa slavnostní mší svatou kolínský biskup Meissner na fotbalovém stadionu.
Kostel sv. Anežky byl zároveň i centrem modlitebního společenství Taizé. Během celkem hlučného dopoledního programu byla v kryptě možnost tiché adorace, která byla opravdovou oázou klidu a míru. Večery jsme mohli trávit spolu se společenstvím Taizé, při tiché osobní modlitbě, prokládané zpěvy v různých jazycích, které byly krásným zakončením dne ve spojení s Bohem, a nám všem přinesly hluboký duchovní zážitek.

Ve čtvrtek jsme poprvé přivítali našeho papeže, který k nám přijel po řece Rýnu. V pátek večer se uskutečnila křížová cesta, při níž nám biskup Otčenášek vyprávěl své svědectví z komunistických věznic. Křížové cesty se zúčastnil i biskup Boccardo, který vždy doprovází papeže na jeho cestách. Zároveň nám přinesl i vřelé pozdravy od Svatého otec pro české poutníky v Kolíně.

Sobotní program začal mší svatou v českém národním centru. Během dopoledne jsme vyrazili směrem na Marienfeld, kde se uskutečnilo vlastní setkání mladých s papežem. Na této pláni se nás shromáždilo na milion poutníků, z nichž většina zde i přenocovala pod širým nebem. Celou cestu se stahovala mračna, ale odpoledne, jako zázrakem, se mračna nad Marienfeldem protrhala a vysvitlo slunce.
Svatý otec mezi nás zavítal kolem deváté hodiny večer a spolu s ním jsme slavili noční vigilii, jejíž přímý přenos jste mohli sledovat v České televizi.
„PŘIŠLI JSME SE MU POKLONIT“ - tak znělo ústřední motto celosvětového setkání mládeže v Kolíně. Ve své promluvě při noční vigilii zdůraznil Svatý otec mimo jiné i to, jak je důležité objevovat pravou Boží tvář. Králové z východu ji nalezli, když padli na zem před dítětem v Betlémě. Kdo vidí mne, vidí Otce, říkal Ježíš Filipovi. Pravá tvář Boha se ukázala v Ježíši Kristu, který dovolil, aby jeho srdce bylo kvůli nám probodnuto. Budeme ho následovat spolu s velkým zástupem těch, kdo nás předešli. A tak půjdeme po správné cestě.

Setkání bylo zakončeno společnou mší svatou se Svatým otcem v neděli dopoledne. Bylo velice povzbudivé potkávat lidi mnoha kultur z celého světa.
Nás všechny spojovala jedna víra a jeden Bůh. Jak řekl Svatý otec na závěr nedělní homilie: „Pokračujme spolu s Kristem a žijme svůj život jako ti, kdo v pravdě uctívají Boha".
Amen.

Autoři článků: