Třídenní modlitební putování „Modliteb matek“

Modlitby matek je celosvětové hnutí, které čtyřikrát do roka vytvoří modlitební most nad společným Božím slovem.

Letos v létě [2006] byly tři modlitební dny určeny na 30.6. - 2.7. a uskutečnily se také v našich farnostech. Pečlivě je připravila skupinka maminek kolem Mgr. Zdeňky Nejezchlebové, která také celé třídenní moderovala.

V pátek 30.6. jsme se sešly v Ostrovačicích. Bylo nás pouze dvanáct, jak apoštolů, ale i náš souboreček se každý další večer rošiřoval. Tento první večer jsme prosily za odpuštění pro nás samotné. Inspirovaly jsme se čtením z Písma a litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Před vystavenou Nejsvětější Svátostí jsme v tichu odevzdávaly všechna zranění a jako symbol odpuštění kladly před oltář kameny.

Sobotní setkání proběhlo ve Veverských Knínicích. Prosily jsme Pána o odpuštění pro ty, kdo ublížili nám a našim dětem a to i za minulé generace. Symbolem druhého večera byly zapálené svíce, které jsme kladly do tvaru kříže.

Třetí den byl místem setkání říčanský kostel. Sešlo se nás nejvíce a přišli i někteří tatínci. Setkání bylo dnem chval a díků, radosti z toho, co jsme přijali. Symbolem večera byla květina s Božím slovem, kterou si každý účastník odnášel.

Každý jednotlivý den byl krásným setkáním nejen nás maminek, ale setkáním každého účastníka s živým Bohem před vystavenou Nejsvětější Svátostí. Tento čas věnovaný modlitbám byl pro nás zúčastněné přínosný a požehnaný.

Díky za skvělou přípravu a vedení Zdeňce Nejezchlebové a za duchovní doprovázení na těchto setkáních otci Bedřichovi.

Autoři článků: