Udělej si čas

Najdi si čas myslet,
je to čas hledání pokladů.
Najdi si čas k rozptýlení,
je to čas k zachování mládí.
Najdi si čas na čtení,
je to čas k osvojení moudrosti.
Najdi si čas na modlitbu,
je to čas přibližování se Bohu.
Najdi si čas na lásku,
je to čas nejkrásnější přítomnosti.
Najdi si čas na přátelství,
je to čas pro cestu ke štěstí.
Najdi si čas na víru,
je to čas k přijetí klíče do nebe.
Najdi si čas pro Boha a bližního,
je to čas, kdy nic neztratíš
a mnoho získáš.