Úvodní slovo 2008-1

Vážení čtenáři našeho zpravodaje, milovaní bratři a sestry!
Dovolte mi, abych vám popřál vše nejlepší při příležitosti blížících se Velikonoc. Náš Pán vstal z mrtvých třetího dne, a bylo to, jako když slunce, které zapadlo na dlouhý čas, znovu vychází. Přináší světlo, přináší teplo, daruje život světu. Kéž i srdce každého z nás má podíl na této proměně světa a zakusí Boží dar skutečného života, světla a tepla! To vám z celého srdce přeji.
A taky chci popřát něco i našemu farnímu zpravodaji. Moc bych chtěl, aby náš OŘÍK měl účast v ohňovém spřežení, ve kterém pravé Slunce Ježíš Kristus vychází nad obzor tohoto světa, aby ho osvítil světlem milosti.

P. Ludvík Bradáč

Autoři článků: