Úvodní slovo 2008-2

Milí farníci, sestry a bratři,
dovolte mi, abych vás pozdravil v úvodu dalšího čísla našeho farního zpravodaje, při příležitosti slavnosti sv. Václava, patrona kostela v Ostrovačicích.
Když jsem přemýšlel, co bych vám řekl, napadla mě tato slova: OŘÍK, název našeho zpravodaje, a KŮŇ se sv. Václavem, patronem ostrovačického kostela.
My máme Oříka a sv. Václav měl koně, na kterém často a dobře jezdil.
Jistě, kůň není to nejdůležitější, co charakterizuje sv. Václava. Jeho hlavními přednostmi jsou: zbožný a mravný život, horlivost pro čest a slávu Boží, péče o rozšíření křesťanské víry v celém národě, stavba četných křesťanských kostelů, častá návštěva bohoslužeb, všestranné konání skutků milosrdenství a lásky. Václav ctil svou matku, pečoval o chudinu, nemocné a sirotky, poskytoval přístřeší a pohostinství pocestným a cizincům a netrpěl, aby se komukoliv stala křivda, byl osobně statečný.
Přesto, když se díváme v duchu na sv. Václava, vidíme právě jezdce na koni. Možná kvůli soše sv. Václava na ústředním pražském náměstí nebo kvůli dalším zbožným obrázkům. V jednotlivých městech a místech se oslavuje sv. Václav přehlídkami koňů a jezdeckými soutěžemi.
Modlíme se ke sv. Václavu, prosíme ho o pomoc slovy chorálu: Pomoci my tvé žádáme, smiluj se nad námi, utěš smutné, zažeň vše zlé, svatý Václave, Kriste eleison. A představujeme si jeho pomoc podle legendy o blanických rytířích: Tu se Blaník otevře a rytíři vytrhnou do boje, vedeni sv. Václavem, jenž se zjeví na bílém koni. I nastane boj tak zuřivý, že krev proudem poteče od Strahova až po kamenný Karlův most, a v tom boji potře sv. Václav mečem, sv. Prokop pak berlou, všechny nepřátele naší vlasti (A. Jirásek).
Sv. Václave, vévodo české země, pomoz nám, když umdléváme a nevíme, jak dál! Ty znáš naše potřeby a naše boje, přispěchej nám na pomoc na svém oři a bojuj s námi o vítěznou korunu v nebi!

P. Ludvík Bradáč

Autoři článků: