Úvodní slovo 2009-1

Milí farníci, sestry a bratři
Chtěl bych vás co nejsrdečněji pozdravit v úvodu nového čísla našeho farního zpravodaje. První letošní číslo našeho „Oříka“ vychází ke konci doby postní, tedy v té části doby postní, kdy intenzivně rozjímáme o utrpení našeho Pána Ježíše Krista a snažíme se „v Kristových ranách“ najít zdroj síly a občerstvení pro chvíle našeho utrpení a naší bolesti.
Kdesi jsem našel tento citát, související s názvem našeho zpravodaje: »Nejrychlejší oř, jenž tě doveze k cíli dokonalosti, jest bolest«. Toto slovo Angela Silesia mi bylo v životě stokráte útěchou a umdlévajícímu vzpomínkou (Josef Bohuslav Foerster).
Ne, bolest se nedá nikomu přát, a už vůbec si nelze přát, aby čtení našeho „Oříka“ komukoli působilo bolest. Naopak. Cesty křesťana vedou slzavým údolím, končí však ve výšinách, na hoře Siónu, kde Pán sejme… závoj, který halil všechny lidi, přikrývku, která kryla všechny národy. Zničí smrt navždy, setře… slzy z každé tváře (Iz 26,7-8). To, co chci každému z vás popřát, je, abychom všichni spolu směřovali rychle k cíli, k slavnému vzkříšení spolu s naším Pánem Ježíšem Kristem. A pokud nás v současné době trápí nějaké těžkosti, kéž je Pán odejme nebo aspoň oslabí a taky zrychlí náš postup ke světlu!

P. Ludvík Bradáč

Autoři článků: