V Římě zemřel P. Vojtěch Hrubý

Začátkem února zemřel v Římě ve věku nedožitých 86 roků P. Vojtěch Hrubý. Většina českých poutníků, kteří přijížděli do Říma ať z domova nebo ze zahraničí, nalézala přístřešek v poutním domě Velehrad na Via delle Fornaci 200 v blízkosti Vatikánu.

České náboženské středisko Velehrad v Římě založil v roce 1966 kardinál Josef Beran. P. Vojtěch Hrubý, který v té době pracoval na Papežské saleziánské univerzitě, se stal sekretářem pana kardinála se zaměřením na práci s českými exulanty a mládeží. V létech 1984 – 1994 byl gestorem poutního domu a v roce 1994 se stal ředitelem saleziánské komunity v tomto domě.

Podle dostupných pramenů se po celou dobu plně angažoval při pomoci našim lidem doma ve vlasti, zařizoval auta pro kněze, finanční příspěvky, řídil zasílání náboženské literatury, navštěvoval krajany v zahraničí, staral se o poutní dům. Po listopadu 1989 se poutní dům Velehrad stal i jeho přičiněním místem ubytování a duchovního odpočinku českých poutníků v Římě.

V období od listopadu 1990 do začátku jara 1991 organizovala Česká katolická charita k prvnímu výročí svatořečení Anežky České hromadné poutní zájezdy pro zájemce z českých a moravských diecézí. Měli jsme s manželkou to štěstí, že jsme byli také vybráni a v únoru 1991 se jedné takové cesty mohli zúčastnit. Na římském Velehradě jsme se setkali s P. Hrubým. Celé skupině 40 lidí se osobně a s nasazením věnoval, zasvěceně nás provázel po římských památkách, vysvětloval, komentoval, vyprávěl, zařizoval. “Přiblížit duchovní velikost Věčného města našim poutníkům, to je apoštolát a poslání římského Velehradu”, říkal. V rámci účasti na generální audienci u Svatého otce v kongresovém sále Pavla VI. ve Vatikánu dojednal, že naše česká skupina byla umístěna úplně vpředu vedle uličky, jíž Svatý otec procházel. Díky tomu několik českých poutníků mohlo při této příležitosti Janu Pavlu II. stisknout ruku nebo mu dokonce říci pár krátkých vět.

V tom vzpomenutém období 1990 – 91 se přes Alpy do Říma postupně přesunulo 29 autobusů s českými poutníky, v následujícím roce už 52. Věřím, že všichni byli stejně spokojeni jako tenkrát my. Přímé setkání s památkami ze života církve od prvních dob křesťanství až po dnešek má na věřící větší vliv než jakékoliv kázání.

Otec Vojtěch Hrubý se narodil v roce 1924 v Rozstání na Drahanské vysočině. Vyučil se krejčím, později odmaturoval, ale na vysokou školu nesměl být přijat, pracoval jako dělník v továrně Minerva v Opavě. V roce 1952 uprchl za hranice. Vystudoval Teologický institut v Messině na Sicilii. V roce 1956 byl vysvěcen na kněze. Deset roků se věnoval práci pro děti českých exulantů a působil na římské univerzitě. Zemřel 3. února 2010.

Se všemi, které provázel po svatých místech, na něho rádi vzpomínáme a v modlitbě prosíme, aby doputoval do nebeské vlasti a radoval se z toho, že jeho práce a námaha zde na zemi nebyly marné.

Autoři článků: