V žádném lese

Na průčelí kostela v centru Prahy svítí zlatě slova z hymnu liturgie Svatého týdne: „Ave crux, spes unica!“ „Zdráv buď kříži, jediná naděje!“ A v druhém hymnu z téhož zdroje pak čteme: „Crux fidelis, inter omnes, arbor una mobilis! Nulla talem silva profert flore, fronde, germine.“ – „Kříži věrný, jediný ušlechtilý strome mezi všemi! Žádný les nepředčí takový strom květy, větvemi ani semeny.“

Ano, prošel jsem posvátné háje mnohých náboženství tak, jak jen to bylo možné v kapacitě jednoho lidského života, avšak v žádném jiném lese jsem nenašel tak podivuhodný strom, jako je „strom kříže“.

Z knihy Tomáše Halíka „Stromu zbývá naděje“
vybrala Ludmila Franzová

Autoři článků: