Vánoce jsou nádherné svátky

Vánoce jsou nádherné svátky.
Pro toho, kdo chápe jejich pravou podstatu,
jsou opravdovými svátky radosti.
A to díky Bohu, který nás tolik miluje,
že nám dává ve zrození Ježíše spásu.
Díky Panně Marii, která přijímá Boží vůli
a skrze niž se zrození spásy pro nás uskutečňuje.


Díky Ježíši samotnému, který celým svým životem
potvrzuje nezrušitelnost Božích zaslíbení nám daných
Nemůžeme přece dostat větší dar!
Kéž nás tedy v tichosti vánočního večera
prozáří hvězda pokoje
a naplní naši duši vírou, nadějí a láskou.

Milostiplné svátky vánoční, život v Boží radosti a lásce vám po celý příští rok přeje

B. Provazník

Abys nezůstal ušetřen každého utrpení, to Ti nepřeji,
ani to, aby Tvá další cesta byla samá růže.
a aby po Tvé tváři neskanula žádná slza,
bys nezakusil žádnou bolest -
ne, nic z toho Ti do Nového roku nepřeji.
Vždyť slzy očišťují srdce, utrpení zušlechťuje.
bolest a utrpení Tě uvedou do společenství s Marií a dítětem.
Mé přání zni spíš takto:
Kéž bys byl vděčný a povždy uchovával ve svém srdci
drahocennou vzpomínku na dobré věci ze svého života.
abys vždy statečně obstál ve své zkoušce,
když tvrdě spočine kříž na Tvých ramenou,
když vrchol, k němuž nutno vystoupit, se zdá nedosažitelný
a světlo naděje mizí v tmách,
aby Boží dary v Tobě rostly a celý rok Ti pomáhaly
vnášet radost, sílu v duše těch, k nimž Tě pojí láska.
abys vždy měl přítele, jenž je opravdový
a je hoden Tvého přátelství, jenž Ti dodá důvěry.
když Ti síly slábnou a nedostává se Ti světla.
abys vytrval vždy v bouřích a dosáhl tak výšin,
aby v radosti i bolesti Tě provázel stále láskyplný úsměv
vtěleného Slova a aby Tě s Pánem pojila vždy vroucí láska.
jako On si to s touhou přeje - kvůli Tobě
.

Autoři článků: