Vánoční koncert (2006)

Vánoční koncert Pěveckého sboru Blahoslava Hajnce

Dne 27. 12. 2006 v 17 hodin proběhne v kostele sv. Mikuláše ve Veverských Knínicích koncert Pěveckého sboru Blahoslava Hajnce. /viz kalendárium str. 4/ Sbor působil od roku 1969 jako Pěvecké sdružení učitelů Brno-venkov, od r. 2001 se představuje pod novým názvem, který dostal na počest zakladatele tohoto tělesa. Vedení sboru převzala jeho dcera Mgr. Eva Hajncová dipl. um. Sbor pořádá tradičně několik jarních a vánočních koncertů v městech a obcích převážně v okolí Brna i v Jihomoravském kraji, zúčastňuje se festivalů a přehlídek pěveckých sborů, odkud si přivezl řadu ocenění.

Koncert je sestaven ze skladeb autorů renesance, klasicismu, romantismu i soudobých autorů, českých a moravských vánočních koled, koled evropských národů v úpravě R. Zavadila ml. Součástí koncertu bude Česká vánoční mše Eduarda Marhuly.