Vánoční zamyšlení

Blíží se opět Vánoce,
ten krásný, jímavý čas.
Na stole dobrého jídla, ovoce,
ale co dobrého v nás?

Úklid děláme ve spíži,
mytí oken, aby vše čisté bylo.
Přemýšlíme, co posílí, neb poníží
a jak chovat se, by každému bylo milo?

Procházkou jdeme po lese,
tu a tam větvička praská.
Příroda ta všechno unese,
přemýšlíme o tom, co je láska?

Lásku k matičce zemi,
lásku k sobě, k lidem kolem nás,
ke všemu živému, co milé je mi,
když ohlédnu se, ke všemu, co nese plno krás.

V srdci nám zbyla vzpomínka
na dobu dětství, mládí, zrání.
Ta nejdražší na maminku a tatínka,
na všechny, co odešli před námi.

Oslavme po roce zase Ježíška zrození,
buďme k sobě laskaví, přátelští, milí,
ať krajem zpívané koledy a zvony zní,
ať láskyplní jsme a nejen ve vánoční chvíli.

Autoři článků: