Varhanický kurz (1995)

Ve dnech 21 -25. 8. 1995 se konal již potřetí VARHANICKÝ KURS
v půvabném městečku Domažlicích, jehož cílem bylo zdokonalení hry na varhany a získám nových zkušeností v oblasti liturgie a zpěvu.
Zúčastnilo se ho celkem čtyřicet varhaníků z různých koutů Čech a Moravy (z původně přihlášených dvaceti).

Kurs probíhal v arciděkanském sále pod vedením lektorů prof. Bohuslava Korejce a Stanislava Přibyla.
Výuka teoretických předmětů začínala v půl deváté a byla zaměřena na několik oblastí: liturgie v teorii a praxi, základy pěvecké techniky, intonace, gregoriánský chorál, vícehlas, zásady správného hraní, responsoriální žalmy, organologie. Zároveň probíhala individuální praktická hra na varhany na kůru arciděkanského kostela. Odpolední vyučovací hodiny byly zakončeny nácvikem vícehlasých písní a mší svatou v klášterním kostele, kde se zpívaly nastudované skladby.

Pro mne byl kurs nejen cenným přínosem po odborné stránce, ale dal mi možnost poznat mnoho dobrých lidí, navázat nová přátelství, poznat i jiný způsob užívání liturgické hudby a zpěvu při bohoslužbách v Čechách. Byl mi radostí v poznávání jiné krajiny i při společné večerní pouti ke sv. Vavřinci na nedaleký kopec za městem.
Pro zpěváky jsme obdrželi několik krásných písní k oslavě Boží. Kéž tedy získané zkušenosti z kursu, který mi byl umožněn díky našemu duchovnímu otci Bedřichu Provazníkovi, pomohou při sborové a varhanické práci a vedou k ještě radostnější službě našemu Pánu.

____________

Obvyklé zkoušky sboru jsou v pondělí v 17-18 hod. a budou zaměřeny na nácvik písní ke mši svaté. Protože se kvapem blíží vánoce a chceme přinést ještě něco navíc, budou zkoušky také v pátek v 17-18 hod. a nacvičovat se budou skladby pro vánoční koncert.
Přijďte mezi nás všichni, kteří rádi zpíváte! Postrádáme zejména mužské hlasy a při onemocnění kohokoliv ze sboru nás zůstane opravdu málo.

Autoři článků: