Veveří 2011 (pozvánka)

27.07.2011 - 14:30

Letos se znovu chystáme na pěší pouť na Veveří, kde v kapli Matky Boží budeme slavit mši svatou. Akce je stanovena na 27. července. Začátek mše sv. bude v 17 hodin. Z Říčan budeme vycházet ve 14.30 (možná bude ještě upřesněno) a půjdeme jako vždycky přes Veverské Knínice, kde se k nám přidají další naši farníci, přes Hvozdec a Nové Dvory. Srdečně zveme všechny věřící z okolí!

Kaple Matky Boží na Veveří

Kaple u hradu Veveří. Její vznik se předpokládá v dobách okolo roku 1200, kdy zde stával zeměpanský dvorec a okolo kaple se rozkládala také středověká vesnice. Okolní osada utrpěla za husitských válek velké škody, díky kterým zanikla.

Nejvíce snad byla kaple poničena na konci II. světové války, kdy díky střelbě z minometů byla úplně zničena střešní krytina a v kapli byly ustájeny koně, takže nakonec po odchodu vojsk byla kaple plná nánosů hnoje, bez střechy a omítky. Následovala rozsáhlá oprava, kterou prováděla firma stavitele Aloise Sovy. Poslední velkou rekonstrukci provedl její vlastník, Římsko katolická farnost ve Veverské Bítýšce v roce 1987.

Dnes kaple slouží ke konání svatebních obřadů a pravidelně se zde konají bohoslužby (i ve východní liturgii) v polovině měsíce srpna na svátek Nanebevzetí Panny Marie.

Doprava: Kaple se nachází pár metrů od zastávky autobusu č. 103 "U Matky boží". Možný příchod též od zastávky autobusů ČSAD Nový Dvůr.

Převzato ze stránek Brněnská přehrada a okolí.
Další informace získáte na stránkách hradu Veveří a rovněž zde.

Odkazy

  • Obraz Matky Boží na Veveří viz zde.
  • Zpravodajství z poutě v roce 2008 viz zde.
  • Zpravodajství z poutě v roce 2009 viz zde.
  • Fotka kaple je od Martina Bureše.

Místa: