Vítejte ve společenství seniorů

„Mládí je květ života, stáří je plod života!“

Před čtyřmi roky 20. 3. 2002 se sešla na faře v Ostrovačicích skupinka zájemců na ustavujícím setkání „Společenství seniorů“.
Dohodli jsme se na pravidelných čtvrtletních schůzkách. Za uplynulé roky jsme prožili již 17 krásných setkání. Ta probíhají většinou ve středu dopoledne a náplň je pestrá: od besed a přednášek až k zájezdům a poutím. Pro představu uvádím: pouť seniorů na Vranov u Brna, na Sv. Hostýn, zájezd do Domu Bible a
kláštera Břevnov v Praze, dále pouť seniorů do Třebíče a Přibyslavi.

Církevní rok 2004-2005 jsme věnovali bližšímu poznání některých řeholních řádů - benediktinského, dominikánského, Tovaryšstva Ježíšova, salesiánů - vždy s osobním svědectvím člena řádu.

Na posledním našem setkání v prosinci 2005 byla velmi zajímavá přednáška s besedou na téma Práce včelaře a život včel.

Všechna naše setkání jsou spojena s modlitbou, vzájemným sdílením, poučením i drobným občerstvením. V našem společenství se cítíme dobře a rádi zveme i Vás, ostatní. Jde o vzájemné obohacování. Těšíme se na všechny.

Vždyť my už nic nemusíme, my můžeme a chceme!

Autoři článků: