Výlet do Ostřihomi

04.06.2011 - 04:00

V sobotu 4. června se uskuteční farní výlet do Ostřihomi a lázní Čalovo. Na výlet pojedeme autobusem s cestovní kanceláří CK Hladký.

Ostřihom

Ostřihom (maďarsky Esztergom, německy Gran a latinsky Strigonium) je město v severním Maďarsku.

Nachází se přímo u státní hranice se Slovenskem na hraniční řece Dunaji. Žije zde 30 000 obyvatel. Na druhé straně řeky, respektive na severním levém břehu Dunaje, leží slovenské město Štúrovo. Město je velice důležitým článkem maďarských dějin.

Už ve druhém století tu stál vojenský tábor Solva, hraniční pevnost Pannonie, severní části Římské říše. Jeho předměstím bylo sídlo Anavum, dnešní Štúrovo, které zabezpečovalo spojení obou břehů Dunaje. Odtud Římané podnikali výpravy proti odbojným germánským kmenům. Při jedné takové akci proti Kvádům se tu zastavil i římský císař Marcus Aurelius a podle dostupných pramenů zde sepsal první knihu svého rozsáhlého díla Samomluva. Dokazuje to i dodatek na jejím konci, v němž Aurelius zmiňuje: „Napsáno na území Kvádů u Hronu.“

Pro Maďary jsou ale důležitější události, které nastaly o pět set let později. V devátém století se v Ostřihomi usadil pohanský kníže Géza, jehož syn István (Štěpán, později svatořečený) tu byl v roce 1000 korunován za prvního maďarského krále z dynastie Arpádovců.

Ostřihom se jako strategické místo na Dunaji stávala opakovaným terčem nájezdů cizích vojsk. Po vymření královského rodu Arpádovců se strhly boje o uherský trůn, do nichž chtěl zasáhnout také český král Václav II. Ten v červnu 1304 přicestoval do míst, kde dnes stojí Štúrovo a přes Dunaj vyzval ostřihomského arcibiskupa Michala, aby mu vydal korunu pro jeho syna Václava III. Ten to však odmítl, a tak Václavovi nezbylo, než odtáhnout zpátky do Čech. Mnohem nebezpečnější byly nájezdy Turků v první polovině 16. století. Nejprve v roce 1541 dobyli Budín, dnešní část Budapešti, a o dva roky později se zmocnili i Ostřihomi. V místě dnešního Štúrova vybudovali pevnost nazvanou Džigerdelen Parkani, ve volném překladu „pevnost zarývající se do jater nepřítele“. Místní posádku tvořilo 200 mužů, zatímco v samotné Ostřihomi v té době pobývalo 1300 tureckých vojáků.

Turecké období ale jako by připomínaly některé stavby, jež ve městě vyrostly mnohem později. Pouhých dvě stě let stará bazilika svatého Štěpána se svou kupolí vzdáleně podobá mešitě, ale ze strany do města její průčelí s mohutnými sloupy zase připomíná stavby starého Říma. Bazilika má největší oltář na světě malovaný na plátně.

Informace z wikipedie a z REFLEXu 22, 27.5.2004.

Lázně Čalovo

Termální koupaliště bylo otevřeno v roce 1974, poskytuje celoroční služby ve svém kombinovaném krytém bazénu s propojením na vnější bazén s teplotou vody 36 - 38 °C. Termální prameny vyvěrají z hloubky cca 1500 m o teplotě 56 - 76,5 °C. Chemické složení geotermální vody je téměř shodné s piešťanskými prameny. Je vhodné k léčené pohybového ústrojí, nemocí kloubů, bolesti zad, revmatických potíží a má dobré regenerační účinky na celkový lidský organismus. V roce 2004 došlo k rozsáhlé rekonstrukci areálu, který byl přejmenován na Termálpark - Termální koupaliště Velký Meder. Areál nabízí služby po celý rok, tj. 365 dní v roce. Bazénový komplex, který je otevřený celý rok od 9 do 21 hod., se skládá ze dvou navzájem propojených bazénů, z nichž jeden je zcela krytý a jeden je venkovní. Součástí bazénů jsou perličková místa, která masírují různé části těla, jsou zdarma a jsou pouštěna v různých časových intervalech. V létě je hostům k dispozici dalších pět bazénů, tobogán, restaurace, stánky s občerstvením a další sportovní vyžití pro děti i dospělé.

Převzato z webových stránek CK. Viz rovněž zde.

Program zájezdu

 • odjezd 4. 6. z Veverských Knínic ve 3:40 hod, z Říčan ve 3:50 hod a z Ostrovačic ve 4:00 hod.
 • předpokládaný příjezd do Ostřihomi v 9:30 hod.
 • protažení, osvěžení, prohlídka baziliky
 • v 11:00 hod. mše sv.
 • prohlídka baziliky, oběd z vlastních zdrojů, odjezd ve 12:30 hod
 • 14:30 hod. předpokládaný příjezd do termálních lázní, 3 hod. koupání
 • 17:30 hod. odjezd domů
 •  předpokládaný příjezd je ve 22:00 hod.

Další praktické informace

(tato část článku bude doplňována o případné nové informace)

 • Provázet nás bude paní Hladká, majitelka cest. kanceláře. Zajistí i vstupy do baziliky a do lázní.
 • Pokud někdo má speciální požadavky ohledně zasedacího pořádku v autobuse, obraťte se na pí Helenu Kochovou.
 • V autobuse bude možno zakoupit si kávu, čaj, pivo, nealko vody, polévku.
 • V autobuse bude WC.
 • Na jídlo se nikde zastavovat nebudeme, proto si každý musí vzít zásoby sebou.
 • V autobuse se budeme modlit, vhodné jsou zpěvníky s sebou.
 • Na Slovensku se platí eurem, proto je vhodné si nějaké kapesné v této měně zajistit.
 • Forinty není třeba měnit. Nikam v Maďarsku v sobotu do obchodu nepůjdeme, v prostoru baziliky je možno platit eurem.
 • Do lázní je vhodné mít obuv, která ochrání před skluzem a plísní.
 • Pro cestování s dětmi viz např. zde a zde.