Z jednání farní pastorační rady (2009)

V pátek dne 20. února 2009 se zájemci z obou našich farností mohli po mši sv. ve farním kostele v Ostrovačicích zúčastnit představení "jednoho herce". Na motivy knihy francouzského spisovatele A. de Saint Exupéryho "Malý princ" vystoupil brněnský herec p. Kamil Koula. Přednesl zajímavé partie knihy a do srdcí posluchačů vnesl pohádkově podmanivou náladu těchto známých textů.

Představení bylo dobrým úvodem k 11. zasedání farní pastorační rady, které se po jeho skončení uskutečnilo na ostrovačické faře. Zúčastnilo se ho devět členů.

Předmětem jednání FPR bylo:

  • - Stanovení pořadu bohoslužeb ve všech 3 kostelích během Velikonoc.
  • - Termínový program aktivit ve farnostech pro období od Velikonoc do začátku září (kalendárium).
  • - Projednání vzpomínkových akcí v rámci letošního 750. výročí existence farní správy ve Veverských Knínicích. Upřímným přáním pana faráře i farní rady je, aby všechny součásti oslav přijali za své i farníci z Ostrovačic a Říčan a účast na nich považovali za prioritní.
  • - V červnu uplynou 4 roky od ustavení současné FPR. Bude potřeba provést její rekonstrukci volbou či jmenováním nových členů.
  • - V následujících měsících budou pokračovat stavební práce na faře. K jejich projednání byla svolána porada na 27. 2. 2009.
  • - V Ostrovačicích vyvstaly problémy se zajištěním údržby kostela a fary. Budou řešeny postupně, ale v zájmu věci co nejdříve.
  • - Rámcově byl stanoven obsah aktuálního čísla Oříku, budou v něm zveřejněny podrobnosti k některým z výše projednávaných otázek, knínickým oslavám bude věnována samostatná příloha. Následující číslo Oříku pak vyjde místo ke svátku sv. Václava už koncem srpna.

Autoři článků: