Z korespondence adoptovaných dětí

V prvním čísle tohoto Farního zpravodaje jsme Vás informovali o možnosti zapojení do projektu Adopce na dálku®. Uvedli jsme, že farnost Veverské Knínice sponzoruje dvě děti z Indie. Dnes Vám přinášíme několik ukázek z jejich dopisů, které nám vybrala paní Helena Kochová:

Dívka Roopali Madavi, nyní 20 let
Rok 2002 (první dopis)
...Nejdříve ze všeho Vám chci poděkovat za to, že jsem se stala Vaším adoptivním dítětem. Vynasnažím se ze všech sil být hodna Vašeho sponzorování a pilně studovat. Dali jste mi příležitost projasnit moji budoucnost. ...
Rok 2003
...S radostí Vám oznamuji, že jsem ukončila 7. třídu a postoupila do 8. třídy. Děkuji Vám, že mi umožňujete opatřit si všechny potřebné věci, které pro tento školní rok potřebuji. ...Jsem daleko od Vás, ale naše srdce jsou úzce spojena. V prvé řadě děkuji Bohu, že mi dopřál sdílet moji radost s Vámi. ...
Rok 2004
... Moje škola je krásná stará budova. Navštěvuje ji celkem pět set dětí a učí nás dvacet učitelů. ...
Rok 2005
... Ve škole se mi daří. V dubnu jsem složila všechny závěrečné zkoušky. Prošla jsem ve všech předmětech a postoupila do desátého ročníku. ...
Rok 2006
... Čekají mne veřejné zkoušky. Vstávám brzy a učím se, učím se ráno i večer. Po ukončení střední školy bych moc chtěla studovat dále.... Vaše milující dítě Roopali Madavi.

Chlapec Adarsh, nyní 12 let
Rok 2005 (první dopis)
...Před třemi lety mi zemřel tatínek. Maminka pracuje v obchodě s látkami a stará se o mne a mladšího bratra. Ve škole mě moc baví matematika, přírodní vědy a náš rodný jazyk kannada. Chci se hodně učit. Mým snem je stát se lékařem. Doufám, že Vás nezklamu....
Rok 2006
...Moc jsem se snažil, abych dostal co nejlepší známky. S radostí Vám oznamuji, že od tohoto ročníku jsem studentem vyšší školy. Jen díky Vaší pomoci jsem dosáhl tohoto stupínku ve svém životě. ... Byli jste spokojeni s mými známkami z posledních zkoušek? Prosím, napište mi, co soudíte o mém výkonu. Jak se Vám líbí moje fotografie? Připadám Vám na ní vysoký a štíhlý? Modlím se, abyste se měli dobře....
Váš milující syn Adarsh

Je třeba ještě něco dodávat o smysluplnosti projektu Adopce na dálku®?

Autoři článků: