Začátek listopadu

Na začátku listopadu si připomínáme dvě liturgické oslavy, které i věřící často mylně zaměňují a nedostatečně rozlišují.

1. listopad - Slavnost Všech svatých
Historie tohoto svátku sahá do doby, kdy dosavadní římský chrám Pantheon, původně zasvěcený pohanským bohům, byl křesťansky zasvěcen Panně Marii a všem svatým. Stalo se tak v roce 609. Od 8. století se oslava Všech svatých ustálila na den 1. listopadu. V tento den si připomínáme všechny svaté, tedy i ty, kteří nejsou zapsáni v seznamech svatých, a nejsou ani připomínáni v liturgickém roce.

Tuto slavnost je třeba odlišit od dalšího dne, který následuje:
2. listopad - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Jako samostatný svátek jej zavedl sv. Odilo, benediktinský opat z Cluny v roce 998. Zvyk, že kněží slaví v tento den tři mše svaté, byl rozšířen v roce 1915 na celou církev.