Září 2009

Tento rok je bohatý na množství akcí - to vidíte i v "Kalendáriu", které se tentokrát ani nevejde na obvyklou jednu stranu našeho zpravodaje.

Ty nejdůležitější dvě akce tam však nenajdete, protože se konají až v září.

Jedná se o biřmování, které udělí biskup Vojtěch Cikrle našim biřmovancům dne 6. září 2009 v kostele sv. Mikuláše ve Veverských Knínicích (jedná se o první návštěvu našeho biskupa ve Veverských Knínicích vůbec; slavnost biřmování v samotné farnosti se konala naposledy v r. 1908).

Druhou vrcholnou zářijovou akcí je návštěva Sv. otce Benedikta XVI., který na konci měsíce přijede poprvé na návštěvu do České republiky a bude slavit mši sv. v Brně dne 27. září 2009 (pokud je mi známo, v Brně doposud žádný papež mši sv. neslavil). To všechno bude upřesněno mnoha způsoby, taky v následujícím čísle našeho farního zpravodaje (vyjde v srpnu 2009).

Chtěl bych (kromě upozornění na tyto akce) říci něco moc důležitého, co vás možná na první pohled zarazí: Jsou to "jen" akce, nic víc! Důležité je, jak je prožijeme a taky jak se na ně připravíme. Opravdu, je třeba se na ně připravit. Nejen biřmovanci na biřmování, ale všichni farníci se mají připravovat na obě tyto akce, které se stanou důležitými duchovními událostmi a prameny Božího požehnání právě v míře, v jaké budeme na ně duchovně připraveni. Jde o to, aby se Bůh, který má být na těchto akcích hlavním činitelem, od nich nedistancoval a neřekl (tak jako kdysi ústy svého proroka Izraelitům): K čemu je mi množství vašich obětních hodů?... Že se mi chodíte ukazovat! Kdo po vás chce, abyste šlapali má nádvoří?... Z duše nenávidím vaše novoluní a slavnosti, jsou mi jen na obtíž, jsem vyčerpán, když je musím snášet (Iz 1,11.12.14).

Modleme se v této době, konejme dobré skutky, usilujme o lásku k Bohu i k lidem, buďme milosrdní k slabým a potřebným. To je to, co se Bohu líbí. Pak bude opravdová slavnost, Hospodin potěší Sión, potěší všechna jeho místa, jež jsou v troskách. Jeho poušť změní, bude jako Eden, jeho pustina jako zahrada Hospodinova. Bude v něm veselí a radost, vzdávání díků a prozpěvování (Iz 51,3).

Autoři článků: