Žďár 2006

Již potřetí se konalo ve Žďáru nad Sázavou setkání rodin s otcem biskupem Vojtěchem. Uskutečnilo se v duchu výzvy: “Hledejme své hřivny“.

Při úvodní mši svaté nám otec biskup ukázal na hřivny, které mnohdy nevidíme, a tedy nerozvíjíme. Často máme pocit, že my i naši blízcí nejsme příliš obdarováni. Nemáme žádné hřivny umělecké, sportovní, intelektuální či jiné, nebo jsme zaměření pouze jedním směrem. Není to však pravda. Pán dal každému člověku přesně tolik bohatství v darech - hřivnách, kolik mu chtěl dát. A protože Bůh je ve svých darech štědrý ke každému, mají všichni dost. Obrovským darem je život, víra, život v církvi, vztah s Bohem a lidmi, čas. Myslím, že je toho k vyjmenování ještě mnohem více. Stojí za to hřivny uvidět a rozmnožovat, abychom jednou nezůstali před Pánem s prázdnýma rukama.

Po mši sv. následoval bohatý program pro všechny věkové kategorie. Pro děti výtvarné aktivity, úkoly v pohádkové zahradě, divadelní představení. Pro mládež a dospělé možnost účasti na adoraci, přednáškách a návštěva expozic muzeí, která se nacházejí v areálu žďárského kláštera.

Tento areál je majetkem hraběte Dr. Kinského, který dal již potřetí tyto prostory k dispozici pro konání setkání. I to je způsob, jak rozmnožit svěřenou hřivnu.

Bylo milé a obohacující prožít tuto akci, kde jsme mnoho načerpali a setkali se s lidmi, kteří mají stejný cíl, totiž žít s radostí pro Pána.

Autoři článků: