Zdeněk Pololáník

Pravděpodobně každý slyšel jméno Zdeněk Pololáník. A pokud chodí do kostela a toto jméno snad neslyšel, zná alespoň jeho dílo, neboť skladby pana Zdeňka Pololáníka často zní a chválí Boha v našich kostelích.

Zdeněk Pololáník je našim milým farníkem a varhaníkem v ostrovačickém kostele.

Není jednoduché vypsat třeba jen to nejdůležitější z jeho života a díla. Nejlépe se toho úkolu zhostil mgr. Mojmír Sobotka, knihovník Hudebního informačního střediska a redaktor adresáře Muzikontakt, jehož informace o Zdeňku Pololáníkovi podáváme na našich webových stránkách v těchto kapitolách:

  1. Život
  2. Dílo
  3. Diskografie
  4. Bibliografie

Kromě toho zde chceme shromáždit i další důležité věci: rozhovory s panem Pololáníkem (KT 38/2009, Hlasy národa), různá zpracování a názory dalších lidí (webové stránky obce Ostrovačice, Tomáš Hájek, wikipedie) a další informace (Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka, koncerty aj.).

Pro anglické informace odkazujeme na osobní stránky skladatele.

Fotografie z oslavy sedmdesátin pana Zdeňka Pololáníka