Zelený čtvrtek trochu jinak

V křesťanském pojetí je Zelený čtvrtek spojován s Poslední večeří Páně, při níž Ježíš ustanovil slavení eucharistie. V židovském prostředí začíná Pesach, svátek, jímž si židé připomínají osvobození z egyptského otroctví. Při večeři jedí beránka a nekvašené chleby jako tenkrát jejich předkové. K takové večeři vlastně zasedl před svým umučením podle evangelistů i Ježíš se svými učedníky.

Farníci ve Zbraslavi loni již po několikáté uskutečnili společnou večeři, která je připomínkou této židovské slavnosti. Byla jsem tam pozvaná a tím jsem dostala příležitost prožít tento svátek zcela jinak než doma v předchozích létech.

Ve Zbraslavi je takto pojatá sváteční večeře o Zeleném čtvrtku již dlouhou tradicí. V minulých letech musela být pro stále vzrůstající zájem přesunuta z místní fary do kulturního domu.

Večeře má svá pravidla, o jejichž dodržování se stará moderátor.

Všichni účastníci dostávají na jeho pokyn na talíř svůj díl jídla. Je to pečené maso, které je připomínkou obětního beránka. Mělo by se jednat o kost z beránka, nicméně ta je nahrazena pečeným kuřecím masem. Dále vejce uvařené natvrdo, symbol nového života a také symbol Izraele, který je přirovnáván ke žloutku, protože nikdy zcela nesplyne s bílkem, stejně jako Izrael nikdy nesplynul během pobytu v Egyptě s okolními národy. Hořké bylinky připomínají hořkost otroctví. Zelenina a slaná voda zase připomínají zázrak během přechodu přes Rákosové moře. Charoset je směs strouhaných jablek, oříšků, mandlí, skořice, zázvoru a červeného vína. Připomíná materiál na dělání cihel, které museli zotročení Izraelité vyrábět pro faraona. Jako příloha jsou podávány nekvašené chleby - macesy. Při večeři se pije víno.

Průběh večeře řídí moderátor, který jednak vybízí k postupnému konzumování jednotlivých druhů jídel a jednak svým výkladem objasňuje jejich význam v historických a duchovních souvislostech. Celá večeře je hojně prokládána modlitbami a zpěvem. Trvá přibližně hodinu.

Jde o velice zajímavý a silný zážitek a o poznání jednoho z největších židovských svátků v roce.

Autoři článků: