Zemřel P. Stanislav Krátký

V sobotu 20. listopadu se společenství věřících v kostele sv. Jana v Mikulově rozloučilo s tamním farářem, mikulovským proboštem a představeným kapituly P. Stanislavem Krátkým.

Pohřební mši svatou za účasti stovky kněží sloužil světící pražský biskup Václav Malý. Bohoslužbu označil za shromáždění radosti s odkazem na velké množství sester a bratří, které P. Stanislav Krátký přivedl svou pastýřskou horlivostí ke Kristu.

Za brněnskou diecézi se loučil generální vikář P. Jiří Mikulášek. Jménem skryté církve z dob totality vystoupil Krátkého spolubratr v této službě, další tajný biskup Jan Blaha. Z okruhu nejbližších přátel vystoupil bývalý velvyslanec ve Vatikánu a překladatel Jeruzalémské Bible František Halas. K duchovnímu synovství se přihlásil P. Norbert Badal, který přečetl dopis pražského arcibiskupa Dominika Duky. 

Pražský arcibiskup v něm poděkoval tomuto zesnulému biskupovi skryté církve za příklad odvahy a za podíl na vzniku řady kněžských a řeholních povolání.

Podle zpráv z tisku, zejména Katolického týdeníku,
zpracoval Jiří Koch

Autoři článků: