Životní jubileum

Ve středu 31. května 2006 se duchovní správce našich farností P. Ing. Bedřich Provazník dožívá 70 let svého života. Vzhledem k tomu, že další číslo Zpravodaje je plánováno až na podzimní období, krátce připomínáme krásné životní výročí pana faráře už nyní.
Při této příležitosti mu děkujeme za všechnu starostlivost a péči, kterou věnuje už přes 13 let našim farnostem. Do jeho úspěšných aktivit a zájmu patří jak materiální zajištění provozu farností a opravy všech tří kostelů, tak především obětavá pastýřská služba, šíření evangelia a nauky církve v živém společenství věřících.

Redakční rada otci Bedřichovi přeje jménem všech farníků do dalších let zvláště hodně síly, životní optimismus, zvláště hojnost všech projevů Boží přízně a také ochranu Panny Marie.