Živý růženec - oznámení 2007

Třetí neděli v květnu, ti. 20. 5. 2007 v 8.45 hodin, bude sloužena v našem kostele mše svatá za členy živého růžence a jejich rodiny. Opět se sejdeme ke společné modlitbě jednoho desátku, který obětujeme na stejný úmysl.

Kdo má zájem zapojit se při této mši svaté přinášením obětních darů nebo vedením desátku, ať se přihlásí u pana Slováčka. U desátku nepředříkáváme žádné tajemství, aby každý mohl rozjímat nad svým. Tak se společně pomodlíme všechny čtyři růžence.

Kdo by chtěl připojit i vlastní úmysl, může ho rovněž nahlásit panu Slováčkovi.

Důvěřujme v mocnou přímluvu Panny Marie a v sílu společné modlitby.

Autoři článků: